b'URO 60 6.0 03/2022/A-EMinimally Invasive PCNLMIPThe NEW way in Stone ManagementKARL STORZ SE & Co. KG, Dr.-Karl-Storz-Strae 34, 78532 Tuttlingen/Germany,www.karlstorz.com'